Elsie's Biz - Its Not The Same Old Thing

Klädseln som är viktigast

När man skall gå på en begravning så vill man inte väcka uppmärksamhet med den klädsel som man bär. Nej det handlar om något som är tråkigt och varför inte bara se till att göra allt som krävs samtidigt som man också kommer underfund med att detta med en begravningsklädsel inte är något enkelt eller något som man bara snabbt sätter på sig. Nej det handlar om att man får till det som man vill ha på en begravning, nämligen att det är värdigt och enkelt och att ingen tar anstöt just för att detta sker.